Radius: Fra
Radius:
km Set radius for geolocation
Søg

På besøg i Veteran Café Egedal

På besøg i Veteran Café Egedal

Jeg besøgte Veteran Caféen i Egedal en mandag sidst i august. De holder til i spejderhytten i Stenløse Syd, hvor de mødes mandag aften.

Jeg parkerede bilen langs vejen. Der holdt allerede en del biler.  Spadserede hen til spejderhytten og kunne konstatere et stort fremmøde i dag. Nogle mænd stod og snakkede. Forskellige aldre og typer. Men en ting til fælles: Alle tidligere udsendte. Veteraner.

Flere kiggede op da jeg kom, og bød mig velkommen. Smilede imødekommende til mig.

Jeg spurgte efter Lars Falk, som jeg på forhånd havde lavet aftalen med. Han er formand for foreningen, og jeg kender ham fra flere andre steder, hvor han er aktiv. Vinkede og rykkede sig ind på bænken, så jeg kunne sætte mig og bød på en sodavand.

Jeg har hverken familie eller venner, der har været udsendte, så jeg havde ikke på forhånd gjort mig så mange tanker om aftenen, andet end at jeg gerne ville udvide min horisont og prøve at være med – bare som flue på en væg.

I dag var grillen tændt. Der blev spist pølser. Der var besøg fra Veterancentret, og det var formentlig også der var mødt så mange op. Lars fortalte, at de mange gange ikke er mere end et par stykker. Til aften var også “fint besøg” af  en folketingspolitiker som gerne ville have et indblik.

Veterancentret

Veterancentret har eksisteret siden 2011, og har til formål at arbejde for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende.

Der blev holdt et oplæg om Veterancentrets arbejde og hvilke tilbud og muligheder for hjælp der findes gennem dem. Der blev også fortalt om de mange problemstillinger de oplevede, som de prøvede at hjælpe med.

Oplægget gjorde et dybt indtryk på mig. Det er en stor procentdel af de hjemsendte veteraner, der kommer hjem med en tung baggage og ar på sjælen. For veteranernes vedkommende kan man ikke på forhånd vide om der vil optræde psykiske problemer – for nogle kommer mange år efter hændelserne, og kan udløses i forbindelse med en anden oplevelse eller kriser.

Mange veteraner betaler en pris, som jeg på ingen måde havde gjort mig nogen tanker om. De har forberedt sig på alle mulige måder på hvad de kan møde som udsendt, men eftervirkningerne når de kommer hjem, har mange en følelse af at være alene om. Flere familier oplever skilsmisser og kriser efter hjemsendelse.

Under oplæg og også kommentarer og fortællinger fra nogle af de fremmødte, måtte jeg gøre hvad jeg kunne for at holde sammen på mig selv for ikke at græde. Og det lykkedes ikke. Flere berettede om følelsen af at stå alene, og et system der ikke rigtig kan gribe dem, hvis de falder. En anden berettede om følelsen af magtesløshed, når man var vidne til kammerater i dybe kriser, men som man ikke vidste hvordan man kunne hjælpe.

Der var ingen tvivl om at Veteran Caféen var et pusterum for mange. Et sted hvor man på en eller anden måde var forenet.

Veteran Caféen i Egedal

For Veteran Caféen er det vigtigt at udbrede kendskabet til muligheden for at mødes med andre ligesindede. I Egedal har vi 300 veteraner, hvoraf de 100 stadig er aktive i Forsvaret. Der er formentlig flere af dem, der ikke er klar over muligheden for at mødes med andre veteraner.

Hver mandag er caféen åben, og her mødes de der har lyst til at kigge forbi mellem kl. 19-21. Nogle gange er der et foredrag eller tema på programmet, men de fleste gange er det bare en kop kaffe. Engang imellem bliver der også arrangeret ture, som man kan være med på, hvis man har lyst. Flemming fortæller, at han ofte arrangerer shelterture ude i skovene. En overnatning i det fri med bål og ro. Det holder han meget af.

Om mandagen, når man mødes kan man drikke en kop kaffe, sidde og snakke, eller man kan bare komme og sidde og lytte, hvis det er dét man kan overkomme. Man behøver heller ikke at være der hele tiden, men kan gå hjem når man vil.

For nogles vedkommende er det en overvindelse at dukke op. Her er ingen krav om at være social. Man kan sagtens sætte sig uden at tale med nogen. Det forstår alle. Alt er på egne præmisser og hvad man formår og har lyst til.

Ingen registrering

Der er ingen forventninger eller krav. Heller ikke til medlemsskab eller registrering. Lars Falk er formand for foreningen, og han fortæller at det kun er bestyrelsens fem medlemmer, der er registrerede. Det var der krav om, hvis man ville være en forening.

Men for de fremmødte er der ingen registrering. Det kan være medvirkende faktor, for veteraner med PTSD og mistro til systemet, at de kan møde op fuldstændig uforpligtende.

Sammenholdet og den fælles forståelse

Jeg fik en snak med et par af de fremmødte. De fortalte, at det har stor betydning for dem at komme i Veteran Caféen. For sammenholdet. En fortalte om en form for kodeks der er mellem veteraner. Alle har haft den samme uddannelse og har været væk hjemmefra i en længere periode. Alle har lidt afsavn, og alle har oplevelser med hjem i baggagen. Der er en form for forståelse, selvom man måske ikke har været på mission sammen.

Aftenen var ved at være nået sin ende.  Jeg takkede for at jeg måtte have lov til at være med. Det har givet mig en indsigt og en forståelse, som jeg er taknemmelig for.

Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet, og hvor de faldne mindes. Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Forsvaret, Redningsberedskabet, Politiet, Udenrigsministeriet og Sundhedsvæsenet.

I Egedal markeres flagdagen også. I 2020 har Veteran Caféen sammensat et rigtig godt program med både taler, god musik. Arrangementet holdes i Egedal Centret.

Fotos: Flemming

Vil du vide mere om Veteran Café Egedal kan du følge med på Facebook:
https://www.facebook.com/veterancafeegedal/